Clean Label

Toda una gama de nuevos productos desarrollada para satisfacer la creciente demanda de productos naturales y de calidad.

  • Antioxan C.L.
  • Colorsan C.L.
  • Tendersan C.L.
  • Gelsan C.L.
  • Bindersan C.L.
  • Lisan C.L.
  • Extensan C.L.
  • Hamburguesa C.L.
  • Salchicha C.L.
  • Chorizo C.L.